1. Lớp học tiếng Hàn tại Hà Nội

1 Lắp đặt lớp học tiếng Hàn tại một trường THPT Hà Nội và cung cấp sách giáo khoa điện tử bậc THPT tiếng Hàn
 Khoa tiếng Việt Hàn Quốc giảng dạy tốt nghiệp 3 năm
 2 bài thi TOPIK cấp 4
 3 Vào ngành CNTT/BIO/Bán dẫn tại Bách khoa
     Học phí: $1,000/học kỳ 6=$170/tháng
     Ký túc xá $800/kỳ 6=$130/tháng
      Tổng cộng $300/tháng
 4 Công việc bán thời gian: 8$/giờ × 3
   (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật) 8 giờ × 4 tuần = $800/tháng
 5 800 – 300 = $500 chuyển về Việt Nam
 6 Sau khi tốt nghiệp bách khoa và lấy bằng cao đẳng
     Nhận việc tại công ty Hàn Quốc với visa E7
     3000 USD/năm

Are you interested to join korean language learning…

“Talk with our CSRs via whatsapp & Zalo, We are here 24/7”
Inquire us
NC-OTI Head office


Contact Me on Zalo