1. BẾP & BẾP BÁNH CERT III

  • Các khóa học chứng chỉ như Chứng chỉ III là một cách tuyệt vời để bạn bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình. Các khóa học này được thiết kế để giúp bạn đảm nhận một vai trò với các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để có thể bước chân vào công việc. Với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt, bao gồm học trực tuyến và học tại lớp; bạn nhất định phải tìm được khóa học cấp chứng chỉ mà bạn cần để theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của mình.
“Talk with our CSRs via WhatsApp & Zalo, We are here 24/7-365”
Inquire us
NC-OTI Head office


Contact Me on Zalo